WebAplikácie

Webová aplikácia je webový softvér, ktorý nepozostáva z obyčajných statických HTML stránok, ale je tvorený dynamicky generovaným obsahom. Vďaka tomu stačí naprogramovať len túto funkcionalitu generovania a môžete vytvárať neobmedzené množstvo stránok a podstránok. Častokrát sa webové aplikácie vytvárajú kvôli automatizácií pracovných procesov. Je tak možné uľahčiť a výrazne urýchliť niektoré ľuďmi vykonávané práce, a tak výrazne znížiť náklady.

Jeden z častých dôvodov vytvárania webových aplikácií je ponúknutie zákazníkom nadštandardné webové funkcie, ktoré u konkurencie nenájdu. Môžete si tak vytvoriť výhodu na trhu.

Webová aplikácia môže na prvý pohľad vyzerať ako webová stránka, ale zvyčajne sa jedná o zložitejšie aplikácii vykonávajúci zložitejšie úlohy a využívajúce databázu. Webové aplikácie niekedy môžu byť napojené na ďalšie aplikácie v organizácii (na ekonomický softvér, podporné systémy pre riadenie organizácií a podobne). Moderná webová aplikácia vie dnes takmer to, čo softvér nainštalovaný na počítači. Najznámejšími príkladmi webových aplikácií sú Facebook.com, Gmail, Google Docs, rôzne intranety a celá rada ďalších.

Výhody webových aplikácií:
• Nemusí sa inštalovať
• Užívateľ nemusí nič aktualizovať (aktualizácia prebieha na serveri)
• Potrebujete iba webový prehliadač
• Dáta sú uchovávané a zálohované na servera a sú prístupné odkiaľkoľvek
• Môžete k nim pristupovať odkiaľkoľvek iz cudzieho počítača

Nevýhody webových aplikácií:
• Vyžadujú pripojenie na internet
• Rýchlosť a práca s aplikáciou je závislá na kvalite pripojenia